Stora virkesvolymer över Karlshamn

Becoship har tillsammans med Jönsson Novabolagen och Karlshamns hamn medverkat till Vida Woods flytt till Karlshamn som ny utskeppningshamn för stora delar av deras virkesvolymer till England.

Sedan februari körs nu stora mängder virke dagligen till Karlshamn med Vidas egna tåg. Becoship har en stor roll i kedjan genom att spediera all last och planera så att godset lastas på rätt fartyg till rätt destinationshamn.