Våra tjänster

Befraktning

Befraktning

Med goda relationer till både lastägare och rederier i ryggen utför vi alla slags befraktninguppdrag. Vi har under årens lopp specialiserat oss på virke  och företräder flera rederiers linjetrafik från södra Sverige.

Spedition

Spedition

Som speditör tar vi hand om alla godsslag. Vi hjälper våra kunder att finna helhetslösningar för transporter såväl till sjöss som på land, och assisterar med lagerhållning, dokumenthantering, tullärenden etc.

Klarering

Klarering

Vi servar samtliga fartygstyper vid deras anlöp i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona och sköter kontakten med myndigheter, hamn, stuveri och mottagare/avlastare. Service 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

Kvalitet

Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklarförening och kvalitetssäkrade enligt Fonasba Quality Standard

Fonasba Quality Standard (FQS) syftar till att underlätta för redare och operatörer i valet av agent. Standarden garanterar en viss nivå av kunskap och erfarenhet hos ombudet samt ställer höga krav på dess finanisella läge.

skeppsmaklarforening logo QUALITY LOGO VG VERSION