Becoship förstärker

Ökande volymer över Karlshamns hamn gör att vi har valt att förstärka vårt team. Vår nye kollega Niklas Nilsson, som har tidigare erfarenhet av spedition, tulldeklarationer och stuveriverksamhet, kommer främst att arbeta med virkesspeditionen.