Stora laster ger stora fartyg

Skeppningarna till USA blir större och större. I början av juli lastades 53.000 kubikmeter sågade trävaror i Karlshamn innan det nästan 200 meter långa fartyget fortsatte sin resa över Atlanten.