Från och med nu finns vi på Södra Stillerydsvägen 116, i samma byggnad som Karlshamns Hamn.

Välkomna att besöka oss!

Det är inte varje dag som det är två stycken 21.000 tonnare inne samtidigt på AAK's terminal i Karlshamn, båda lastade med vegetabilolja från Malaysia. Och naturligtvis var Becoship fartygsagenter för båda!

Ökande volymer över Karlshamns hamn gör att vi har valt att förstärka vårt team. Vår nye kollega Niklas Nilsson, som har tidigare erfarenhet av spedition, tulldeklarationer och stuveriverksamhet, kommer främst att arbeta med virkesspeditionen.

Under nästa vecka bestäms det om Storbritannien kommer att lyckas få till ett avtal med EU, misslyckas det står vi inför en så kallad ”hard Brexit” utan avtal. Klart är i alla fall att den 1 januari 2021 är övergångsperioden som gällt under 2020 slut och vanliga tullformaliteter för tredje land kommer att börja gälla, såvida inte ett avtal sluts som reglerar annat.

Sedan tidigare vet vi att man som exporterande företag kommer att behöva ett EORI-nummer, vilket går att ansöka om hos Tullverket och att importören i Storbritannien behöver göra detsamma hos den brittiska tullen.

Becoship kan agera som ert tullombud och vi är redo att vid årsskiftet utföra era exportdeklarationer. Kontakta oss redan nu på info@becoship.se

Skeppningarna till USA blir större och större. I början av juli lastades 53.000 kubikmeter sågade trävaror i Karlshamn innan det nästan 200 meter långa fartyget fortsatte sin resa över Atlanten.