Klarering, spedition och befraktning - vi löser alla uppdrag snabbt och effektivt.

Se våra tjänster

Välkommen till Becoship AB

Becoship arbetar sedan mer än 40 år tillbaka med klarering, skeppsmäkleri och spedition i Karlshamn. Goda relationer med lastägare, hamn och stuveri och rederier har kännetecknat företaget genom åren.

Hela Blekingeregionen och i synnerhet Karlshamns Hamn har under de senaste åren vuxit och blivit en viktig logistisk knutpunkt för godsflöden till såväl Baltikum som till övriga Europa och världen. Vi på Becoship är med i utvecklingen och arbetar fortsatt framåt för att kunna utöka serviceutbudet till våra kunder.

Våra tjänster

Tjänster

Befraktning

Med goda relationer till både lastägare och rederier i ryggen utför vi alla slags befraktninguppdrag. Vi har under årens lopp specialiserat oss på virke  och företräder flera rederiers linjetrafik från södra Sverige.

Befraktning
Spedition
Tjänster

Spedition

Som speditör tar vi hand om alla godsslag. Vi hjälper våra kunder att finna helhetslösningar för transporter såväl till sjöss som på land, och assisterar med lagerhållning, dokumenthantering, tullärenden etc.

Tjänster

Klarering

Vi servar samtliga fartygstyper vid deras anlöp i främst Karlshamn men också i övriga Blekinge. Vi sköter kontakten med myndigheter, hamn, stuveri och mottagare/avlastare. Service 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

Klarering
Kvalitet

Kvalitet

Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklarförening och kvalitetssäkrade enligt Fonasba Quality Standard

Fonasba Quality Standard (FQS) syftar till att underlätta för redare och operatörer i valet av agent. Standarden garanterar en viss nivå av kunskap och erfarenhet hos ombudet samt ställer höga krav på dess finanisella läge.

Kontaktuppgifter till vår personal

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

0454-190 81
0708-13 02 24

Thomas Ahlford

0454-190 84
0708-86 28 60

Maria Svensson

0454-190 83
072-721 90 80

Niklas Nilsson

0454-190 82
0702-84 59 05