Fullt upp

Det är inte varje dag som det är två stycken 21.000 tonnare inne samtidigt på AAK's terminal i Karlshamn, båda lastade med vegetabilolja från Malaysia. Och naturligtvis var Becoship fartygsagenter för båda!