•  
  • Klarering, spedition och befraktning - vi löser alla uppdrag snabbt och effektivt.

Välkommen till Becoship AB

Becoship arbetar sedan mer än 30 år tillbaka med klarering, skeppsmäkleri och spedition i Karlshamn. Goda relationer med lastägare, hamn och stuveri och rederier har kännetecknat företaget genom åren.

Hela Blekingeregionen och i synnerhet Karlshamns Hamn har under de senaste åren vuxit och blivit en viktig logistisk knutpunkt för godsflöden till såväl Baltikum som till övriga Europa och världen. Vi på Becoship är med i utvecklingen och arbetar fortsatt framåt för att kunna utöka serviceutbudet till våra kunder.